SKULPTURE NA JAVNIM PROSTORIMA

1977.    Rijeka - Trsat, spomenik, brončana skulptura iz ciklusa «Kompozicije»
1981.    Tunel Učka, reljefna stijena
1983.    Kawasaki (Japan), Park mira, kamena skulptura iz ciklusa «Kamen na kamen»
1985.    Portorož (Slovenija), hotelsko naselje Bernardin, kamena skulptura iz ciklusa «Prodori»
1986.    Trieste (Italija), javna gradska površina , kamena skulptura iz ciklusa «Prodori»
1987.    Labin , Park skulptura Dubrova, kamena skulptura iz ciklusa «Prodori»
1989.    Opatija - parkovna površina, kamena skulptura iz ciklusa «Kamen na kamen»
1989.    Jockgrim (Njemačka), gradski park , kamena skulptura iz ciklusa «Kamen na kamen»
1989., 1991., 1992.  Brseč - Zagorje, uz magistralnu prometnicu Rijeka - Pula, kamene skulpture iz
             ciklusa «Kamen na kamen» i ciklusa «Prodori»
1990.    Opatija - javna gradska površina ispred pošte, kamena skulptura iz ciklusa «Prodori»
1992.    Labin, Dubrova - ulaz u park skulptura, kamena skulptura iz ciklusa «Prodori»
1993.    Kandel (Njemačka) - javna gradska površina, kamena skulptura iz ciklusa «Prodori»
1995.    Brseč, ulazna vrata crkvice Sv. Križ
1995.    Rodalben (Njemačka) - javna gradska površina, kamena skulptura iz ciklusa «Kamen
             na kamen»
1995.    Kopar (Slovenija), javna gradska površina, kamena skulptura iz ciklusa «Prodori»
1996. - 1998.    Beli, otok Cres, Eko-staza Tramuntana I., 20 kamenih skulptura iz ciklusa «Prodori» i
             «Kamen na kamen»
1996.    Bari (Italija), Stadion Victoria (13. Mediteranske igre), reljef Hrvatska vrata
             Germersheim (Njemačka) - gradski park, kamena skulptura iz ciklusa «Prodori»
             Baška - Jurandvor, zdenac ispred crkve Sv.Lucije
             Brseč, župna crkva sv.Jurja, grobnica imenovanom kardinalu nadbiskupu dr. msgr. Josipu
             Uhaču
             Jurdani (pokraj Matulja) javna površina, kamena skulptura Križ iz ciklusa «Prodori» posvećena
             sv. Ivanu Krstitelji i nadolazećem trećem tisućljeću
             Pirmasens (Njemačka), gradski park, kamena skulptura iz ciklusa «Prodori»
             Rijeka , groblje Trsat, centralno spomen obilježje Oltar - križ sedmorici boraca Domovinskog
             rata pokopanih na groblju Trsat
1999.    Rijeka, Katedrala sv.Vida, brončane vratnice katedrale
             Valun, otok Cres, nadgrobni spomenik msgr. Antonu Benvin, rektoru
             Papinski hrvatski zavod sv. Jeronima, Valun, otok Cres
             Valun, otok Cres, uz pristupnu cestu za Valun, kamena skulptura Stol iz ciklusa «Kamen na
             kamen»
             Ilok, javna površina uz Dunav, kamena skulptura Svijetlost dolazi iz ciklusa «Prodori»
             Tokio (Japan), Eda garden museum project, javna gradska površina, Kamena skulptura
             Plavi prodor
2000.    Rijeka, Katedrala sv.Vida, brončane vratnice sakristije katedrale
             Opatija, javna površina, spomenik poginulim hrvatskim braniteljima Domovinskog rata iz ciklusa
             «Prodori»
             Brseč, fasada rodne kuće Eugena Kumičića, brončana reljefna stijena na temu romana
             «Začuđeni svatovi»
2001.    Brseč, javna površina, kamena skulptura iz ciklusa «Kamen na kamen»
             Rijeka, okućnica Riječke nadbiskupije, kamena skulptura Milenijski kamen iz ciklusa «Prodori»
2002.    Bad Neuenahr (Njemačka), Kurpark, kamena skulptura iz ciklus «Prodori»
2003.    Zagreb, ispred Koncertne dvorane Vatroslav Lisinski, kamena skulptura iz ciklusa «Prodori»
2004.    Idejno rješenje zaštitne pješačke ograde šetališta i brončanog kandelabra u Mošćeničkoj Dragi
             (izvedeno 2005. i 2006.g.)
2005.    Portorož (Slovenija), park Forma viva, skulptura iz ciklusa «Kameni obluci»
2006.    Opatija , skulptura Mjesečeve mjene iz ciklusa «Kameni obluci»
             Lokve, drvena skulptura Vertikala Sv. Roko
             Fužine, drvena skulptura Vertikala Jezero
             Otok Krk, uz cestu za Bašku, Treskavac, kamena skulptura Glagoljsko slovo A
2007.    Otok Krk, Jurandvor, kamena skulptura Glagoljsko slovo L
             Otok Krk, Baška, kamena skulptura Glagoljsko slovo V
2008.    Otok Krk, Baška, kamena skulptura - reljef Ruža vjetrova - slovo Omega
             Zagreb, preseljenje skulpture s lokacije ispred Koncertne dvorane Vatroslav Lisinski na lokaciju
             ulaza u park Bundek
2009.    Otok Krk, Baška, kamena skulptura Glagoljsko slovo B
             Otok Krk, Šilo, kamena skulptura, Spomen obilježje Zlatku Kamenariću i na čast hrvatskim
             braniteljima
             Otočac, park ispred Oš Zrinski i Frankopan, kamena skulptura Prodor
2011.    Rijeka, Atletska dvorana, drvena skulptura Vertikala More


Skulpture mu se nalaze u značajnim zbirkama muzeja, galerija, privatnih osoba i institucija od kojih se ističu Moderna galerija Rijeka - MMSU, Gradski muzej Vukovar, Gradski muzej Varaždin, Gliptoteka HAZU, Zbirka donacija likovnih umjetnika Iloku, zbirka Biškupić (Zagreb), zbirka Maeda (Japan), zbirka Sparkasse Germersheim - Kandel (Njemačka), zbirka Richard E. Johnson, Washington (SAD), zbirka Zehnthaus Jockgrim (Njemačka), zbirka Rolf ' Dan - Projekt, Munsigen (Njemačka), zbirka Fon Wedel (Njemačka).