RELJEFI nastaju paralelno s ciklusom Vertikale,1987. godine. Tematika obaju ciklusa usko je vezana uz etnografsku baštinu, no razlikuje ih pristup materijalu i njegovoj obradi. Reljefi su, za razliku od vertikala, dvodimenzionalni, a trodimenzionalnost je samo suptilno naznačena kao težnja za osamostaljenjem u prostoru. Boja je i kod reljefa izrazito ekspresivna i ukazuje, kao i izbor simbola, na autorovu fasciniranost umjetnošću primitivnih naroda.