PRODORI su brojčano najveći ciklus De Karininih skulptura (i brojem isklesanih manjih skulptura i brojem postavljenih spomenika u javnim prostorima) koji je započeo stvarati 1983/84. godine. Ciklus Prodori izravno se nastavlja na graditeljsku baštinu istarskih gradića. Arhitektonski oblici skulptura slijede oblike kapelica, prozora, vrata, volta, oltara, črvnjeva, pojila..., dakle arhitektonskih oblika istarskih ambijenata. U svim je skulpturama prisutna šupljina, unutarnji prostor, prodor u kamenu jezgru. Oblici skulptura su pretežno jasnih geometrijskih formi, oštrih bridova, uglađane, izbrušene površine. Osim posve geometrijskih oblika, javljaju se i skulpture mekih bridova, kao i kombinacije zaobljenih i oštrih geometrijskih ploha i bridova.