Ciklus drvenih MASKI započinje 1998. godine, nadahnut pučkim legendama o šumskim duhovima, patuljcima, ali i pokladnim maskama Kvarnera koje su dio lokalne etnografske baštine. Drvene maske, iako krajnje stilizirane imaju antropomorfne oblike. Radni postupak počinje pronalaženjem komada drveta u čijem obliku prepoznaje naznake lica, neznatno obrađuje oblik perforirajući oči ili usta. Na površini urezuje jednostavne horizontalne ureze i patinira ih modrom galicom.