KOMPOZICIJE su ciklus skulptura kojega je De Karina započeo stvarati 1974. godine. Skulpture su izražene u drvu i postavljene na mesingano ili brončano postolje. Skulpturu čini više drvenih elemenata organskog oblika, napete površine i patinom uglađane do visokog sjaja. Oblici variraju u bezbroj kombinacija postižući harmoniju i uravnoteženost masa.