Prva skulptura iz ciklusa KAMENI OBLUCI nastala je 2005. godine tijekom kiparskog simpozija Forma viva Portorož. Formom čine logičan nastavak skulptura iz ciklusa Obloženi oblici od kojih se sačuvao samo jajoliki arhetipski oblik, dok su konceptualno i oblikovno korak dalje. Izvedeni su u kamenu većih dimenzija. Zanimljivo je da svaka od skulptura iz ciklusa Kameni obluci predstavlja i sama za sebe ciklus. Naime, riječ je o skulpturi-projektu kojega sačinjava trinaest pojedinačni skulptura koje povezuje u jedinstvenu skulpturu njihov smisao, a ne materijalna realizacija. Kameni obluci su u pravom smislu riječi iskorak iz prijašnjeg čisto kiparskoga ciklusa obloženih oblutaka u skulpturalno-(s)misaoni koncept. Ravne plohe oblutaka najčešće su reljefno obrađene, s iscrtanim strjelicama - spermatozoidima ili loptastim izbočinama - ovulacijskim jajašcima. U krug zgusnuti obluci prestaju biti dekoracija prostora i postaju skulptura koja svojom motivikom i metafizikom govori o prapočecima života .