KAMEN NA KAMEN je ciklus koji nastaje 80-tih godina. Kamene blokove zaobljenih rubova slaže jedne na druge ili jedne pored drugih, stvara zatvorene sklopove-cjeline izravno naslonjene na istarsku tradiciju suhozida. Sam naziv ciklusa upućuje na gradnju, na bezbroj gromaža, prapovijesnih gradina, gradića rasutih po pejzažu. Ovim skulpturama udahnut je magijski karakter neolitske kulture u želji da prodre do srži bitka praiskona.