SAMOSTALNE IZLOŽBE (SELEKCIONIRANO):

1973.    Rijeka, Pomorski i povijesni muzej
1976.    Zagreb, Studio Galerije Karas
             Beograd, Galerija Kolarčevog narodnog univerziteta
1977.    Rijeka, Mali salon
1978.    Zagreb, Galerija Forum
1982.    Rijeka, Muzej revolucije - Pazin, Etnografski muzej - Labin, Narodni muzej - Poreč, Galerija
             narodnog sveučilišta - Pula, Izložbeni salon
1990.    Brseč-Zagorje, izložba u sklopu znanstvenog skupa Eugen Kumičić- Brseč i Brsešćina
1992.    Rijeka, Moderna galerija (monografska izložba)
1993.    Piran, Obalne galerije (monografska izložba)
1995.    Rijeka, Galerija Arh
1998.    Rijeka, Galerija Arh
1999.    Zagreb, Gliptoteka HAZU (monografska izložba)
             Zagreb, Klovićevi dvori
2002.    Dahn (Njemačka), Kreisgalerie
2003.    Rijeka, Muzej grada Rijeke - Varaždin, Gradski muzej Varaždin, monografska izložba
2004.    Wilhelmshaven (Njemačka), Burg Kniphausen (monografska izložba)
2005. - ...   Brseč - Zagorje, Galerija De Karina
2005.    Labin, Gradska galerija
2006.    Opatija, Umjetnički paviljon «Juraj Šporer»
2008.    Rijeka, Galerija Arh