Skulpture iz ciklusa GLAGOLJSKA SLOVA nastale su tijekom realizacije projekta Baščanska staza glagoljice društva "Sinjali" iz Baške. Baščansku stazu glagoljice čine 34 skulpture. De Karina je autor triju skulptura velikih dimenzija: slova A, slova L i slova B te jednog manjeg, slova V. Osim njih autor je i podnoga reljefa slova omega i ruže vjetrova. Ostalim su skulpturama autori studenti likovnih akademija iz Hrvatske, Slovenije, Austrije i Češke, a nastale su pod stručnim vodstvom, tj. mentorstvom Ljube de Karine. Skulpture su izrađene tijekom triju kiparskih radionica kojima je umjetnički voditelj De Karina. Rad na projektu je započeo 2006. godine kada je postavljeno prvo glagoljsko slovo A na lokaciji Treskavac iznad Baščanske doline. Godine 2007. postavljeno je slovo L u Jurandvoru i slovo V na šetalištu u Baški. Podni reljef sa slovom omega i ružom vjetrova postavljen je 2008. godine, a godinu dana kasnije postavljeno je i slovo B. Te je godine u cijelosti realiziran projekt Baščanske staze glagoljice.