Rođen je u Rijeci 18. ožujka 1948. godine. Akademiju likovnih umjetnosti, odjel kiparstva diplomirao je u Ljubljani (Slovenija). Poslijediplomski studij pohađao je u Majstorskoj radionici prof. Vanje Raduša i Majstorskoj radionici prof. Antona Augustinšića koji je uspješno završio. Od 1973. godine ima status slobodnog umjetnika od kada se isključivo bavi kiparstvom.

Stalno živi i radi u Brseču odnosno Zagoru. Imao je niz samostalnih izložbi u Hrvatskoj i inozemstvu od kojih se posebno ističu monografska izložba u Gliptoteci HAZU i u Klovićevim dvorima u Zagrebu, a sudionik je i niza skupnih izložbi i kiparskih simpozija.

Monumentalne skulpture nalaze se na javnim prostorima diljem Hrvatske i u inozemstvu. U Hrvatskoj, Zagrebu, Rijeci, Opatiji, na otoku Cresu - u Belom (Poučna eko staza) i u Valunu, Iloku, u Labinu u parku skulptura Mediteranskog kiparskog simpozija i na otoku Krku u Baški i njenoj okolici. U inozemstvu skulpture mu se nalaze u Njemačkoj, Italiji, Japanu i u Sloveniji. Djela mu se nalaze i u značajnim umjetničkim zbirkama. Autor je brončanih vratnica Katedrale sv. Vida u Rijeci, groba proglašenog kardinala pok. dr. msgr. Josipa Uhača u župnoj crkvi sv. Jurja u Brseču i groba pok. dr. msgr. Antona Benvina, Rektora Zavoda sv. Jeronima u Rimu na groblju u Valunu.

Bio je umjetnički voditelj BGS - Baščanske glagoljske staze u sklopu koje je izradio tri monumentalna glagoljska slova "A", "L", "B" i podni reljef - ružu vjetrova sa slovom "omega". U ediciji "Prizma" izdana mu je monografija. Za svoj rad i stvaralaštvo nagrađivan je strukovnim nagradama.